Tất cả những người đáng giá đều có phần tự lập trong học vấn của mình - Walter Scott